Ons magazine is volledig van tekst voorzien door inzet van Artificial Intelligence (AI). Om de stand van de techniek te duiden, geven we je graag inzicht in hoe de tekst tot stand is gekomen. Per artikel geven we aan welk platform er is ingezet en welke input en output er is gegeven die tot de uiteindelijk geplaatste tekst heeft geresulteerd.

Realisatie magazine: Mr. BLUE SKY